1- Yolcu gemi hareketinden en geç 2 saat önce Akgünler Liman Ofisinde hazır bulunmalıdır.
2- Biniş kartı olmayan yolcular gemiye alınmayacaktır. Seyahat edecek olan yolcuların Akgünler Liman Ofislerinden biniş kartı alması zorunludur.
3- Yolcu/araç bileti şahsa ait olup başkasına devredilemez ve kullandırılamaz.
4- Gemi firması herhangi bir ihbarda bulunmaksızın gemi kalkış saatlerini veya günlerini değiştirebilir, gemi seferlerini iptal edebilir. Bundan dolayı yolcu taşıyıcı firmadan zarar ziyan talep edemez.
5- Yolcu, statüsü gereği belgeleri bilet alımında ve check-in işlemi sırasında ibraz etmekle mükelleftir. Yanlış/eksik beyan nedeniyle oluşacak bilet ücret farkları check-in sırasında tahsil edilecektir. Araçlar koçan veya ruhsatında yazılı statüden ücretlendirilir.

6- Sefer saatine 24 saat kalana kadar;  iptal edilen biletlerin iadesi %25 ceza uygulanarak yapılır, biletin seferi değiştirilebilir ve bilet açığa alınabilir.  Son 24 saat içinde şahsı ile ilgili geçerli bir sebebi olmaksızın hiçbir bilet açığa alınamaz veya tarih/sefer değiştirilemez.  Bilet sadece %50 ceza kesintisi uygulanarak iptal edilebilir.  Sefer saatinden önce son 6 saat içinde bilet iptali ve/veya tarih değişikliği ve/veya iadesi yapılamaz, sadece vergi tutarı iade edilir.  Sefer kapanış saati itibari ile kullanılmayan, değiştirilmeyen tüm biletler kullanılamaz işlemi görür ve iade yapılmaz.  Sefer saatinden 24 saat önce yetkili acenteden, yolcuya gelen e-maildeki link üzerinden,   veya Akgünler Merkez Ofislerinden yapılacak işlemle sefer tarihi değiştirilebilir veya tarih açık bilete dönüştürülebilir.  Açık biletler bilet kesiliş tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

7- Bilet sahibi tarih değişikliği sebebiyle doğabilecek daha yüksek ücretli bir seferi seçmesi halinde bilet ücret farkını ödemekle mükelleftir. Tarih değişikliği nedeniyle seçilebilecek daha düşük ücretli bir sefer dolayısıyla yolcu aradaki bilet ücreti farkını talep edemez.
8- Toprak bastı, maliye, hamaliye ve konulması muhtemel tüm vergi ve harçlar tüm yolcu/araç bilet ücretlerine dahil değildir.
9- Yolcu beraberi eşyalar Deniz Otobüsü için 1 valiz ve 1 el çantası, Feribot için 2 valiz ve 1 el çantası ile sınırlıdır. Tüm bagaj sorumluluğu eşya sahibine ait olup sefer sırasında meydana gelebilecek hasar ve kayıplardan taşıyıcı firma sorumlu değildir. Yine, yükleme, boşaltma ve seyir halinde araçlara gelebilecek hasar araç sahibine ait olup, taşıyıcı firma sorumlu değildir.
10- Yolcular yanlarında, bagaj ve araçlarında kesinlikle patlayıcı, yanıcı ve kesici maddeler, sıkıştırılmış gazlar, radyoaktif maddeler, gemiyi ve insan hayatını tehlikeye atabilecek her türlü madde ve aletleri taşıyamazlar.
11- Gemi içerisinde kesinlikle sigara içilmez.
12- Yolcular gemiye bindikleri andan itibaren gemi kaptanının vereceği talimatları harfiyen uygulamakla yükümlüdür.
13- Taşımadan doğacak her türlü anlaşmazlıkların halli için yalnız KKTC mahkemeleri yetkilidir.
14- Seyahat ile ilgili gerekli belgeler ve şartlar için bu sitenin Bilmeniz Gerekenler bölümüne bakınız.